Vd-ord

Försäljningen över en halv miljard

Efter mina första 12 månader som verkställande direktör för BioGaia AB kan jag se tillbaka på ett spännande och framgångsrikt 2016. En försäljningsökning på nio procent efter valutajustering gjorde att vi överträffade en halv miljard och nådde en årsomsättning på 534,7 miljoner kronor. Då marknaden för probiotika beräknas öka med omkring sju procent innebär detta att vi  ökade våra marknadsandelar trots att vår försäljning till Brasilien, en av våra absolut viktigaste marknader, var låg på grund av lageruppbyggnad under 2015.

Vårt rörelseresultat, exklusive det utdelade tidigare dotterbolaget IBT, nådde 199,4 miljoner kronor. Detta var en ökning med 14 procent efter valutajustering och resulterade i en rörelsemarginal på 37 procent.
     I vår viktigaste region Europa växte vi med 22 procent och jag är speciellt nöjd med utvecklingen i stora länder som Italien, Tyskland, Spanien och Frankrike. I region Asien växte vi med 19 procent och här var höjdpunkterna försäljningen i Indonesien samt de två exklusiva distributionsavtal vi, genom vårt japanska dotterbolag, signerade med Kabaya Ohayo Holdings Inc. Det första avtalet, där den huvudsakliga målgruppen är vuxna, avser rättigheter att sälja probiotiska kosttillskott med BioGaias patenterade stammar av Lactobacillus reuteri på apotek, livsmedelsaffärer och liknande försäljningsställen. Det andra är en licens som ger Ohayo Dairy Products rätten att använda stammar av Lactobacillus reuteri i livsmedel. De bägge avtalen säkerställer en stabil intäktsström i Japan under de kommande åren. I januari 2017, tecknade vi dessutom ett exklusivt avtal med Abbott för rätten att sälja BioGaias produkter inom pediatrik och gastroenterologi i Thailand. Med tanke på de positiva erfarenheter vi har av samarbetet med Abbott i Latinamerika, ser vi fram emot lyckade lanseringar under 2017.
     I region Nordamerika var vår tillväxt i både USA och Kanada god, men då vi kommer från en låg nivå i förhållande till potentialen har vi fortfarande ett digert arbete framför oss innan vi nått en omsättning vi kan vara nöjda med. I region Övriga världen sjönk vår försäljning med 24 procent, vilket var en effekt av den lageruppbyggnad vi hade i Brasilien under 2015. Det är därför glädjande att vår brasilianska partner Aché åter beställer våra produkter samt att utvecklingen i Sydafrika varit stark. Under tredje kvartalet tecknade vi också ett ­försäljningsavtal för droppar, maghälsotabletter och vätskeersättning i Kenya, Nigeria och Ghana, ett viktigt steg in i Väst- och Östafrika.
     När det gäller vår partner Nestlé så fortsatte både vårt fina samarbete och trenden att de köper mindre kultur till modersmjölksersättning samtidigt som vår royaltyintäkt på mjölkpulver för barn över ett år ökar. En utveckling som stärker våra marginaler och vår lönsamhet.

Investerar för tillväxt

Under året steg våra rörelsekostnader med 16 procent. Denna ökning berodde på marknadsaktiviteter, personalkostnader samt patent, forsknings- och utvecklingskostnader i linje med våra forskningssatsningar på befintliga och nya områden. Vi investerade med målet att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt genom starkare lokal närvaro, bättre stöd till våra partners och framtida produktlanseringar.
     I november gjorde vi den tredje, tidigare bestämda, investeringen i forskningsbolaget MetaboGen. Här har vi nu investerat totalt 12 miljoner kronor och vår ägarandel uppgår till 36 procent. För oss är denna investering långsiktig och syftar till att utveckla nästa generation av probiotiska produkter baserat på djupgående analyser av mikrobiomet.

Befintliga portföljen expanderar

Externt har vår huvudfokus varit expansionen av vår befintliga produktportfölj. Inom affärsområdet Barnhälsa har vi arbetat för att få maximal utväxling av vårt fantastiska partnernätverk och vi är stolta över att vi växte med 10 procent (exklusive valutaeffekter). Speciellt glädjande är det att lanseringen av Easy Dropper (vår nya droppförpackning med förbättrad dosering) uppskattas mycket av våra partners, något som också bidrog till den fina utvecklingen i Europa. Även inom affärsområdet Vuxenhälsa växte vi med 10 procent (exklusive valutaeffekter). Här drevs försäljningen i första hand av Protectis maghälsotabletter kompletterad av utrullningen av Prodentis munhälsotabletter och Gastrus maghälsotabletter. Jag vill dock poängtera att vårt distributionsnätverk inom affärsområdet Vuxenhälsa fortfarande är under uppbyggnad.

Ny organisation på plats

Internt har vi arbetat med organisations- och verksamhetsutveckling. Den första juni presenterade vi en ny ledningsgrupp som under sommaren och hösten arbetade med tre specifika områden; att sätta en ny organisation på plats, att presentera en strategi för de kommande åren och att säkerställa att detta gjordes utan att det dagliga arbetet och årets resultat blev lidande.
     Våra framtida strategiska prioriteringar kommer styras av fem ledord som representerar fem utvalda områden: tillväxt, kundfokus, operationell excellens, innovation och hållbarhet. Inom varje område har vi definierat ett antal strategiska initiativ som ska säkerställa att vi når de mål vi satt.

Nytt grepp om hållbarhetsarbetet

När det gäller hållbarhet vill jag framför allt lyfta fram vårt engagemang mot antibiotikaresistens. Det arbete Peter Rothschild gör inom detta område fortsätter med oförminskad styrka och integreras allt mer i vår dagliga verksamhet. Under året gjorde vi också en översyn av hela vårt hållbarhetsarbete vilket resulterat i bättre struktur, prioriteringar och långsiktighet.

Starka forskningsresultat

Vår vision är att vara en banbrytande ledare inom probiotika. Vår affärsidé är att bedriva forskning och utveckling för att erbjuda konsumenter kliniskt bevisade, hälsosamma, patenterade och användarvänliga probiotiska produkter. Det är därför glädjande att det under året publicerades ett antal för oss mycket viktiga studier. Jag vill speciellt vill lyfta fram två metaanalyser som bekräftade BioGaia Protectis effekt vid kolik, en metaanalys som bekräftade effekten av BioGaia Prodentis vid tandlossningssjukdom, en klinisk studie om minskad magsmärta hos barn samt en positiv studie inom ett område som är nytt för BioGaia, tandköttsinflammation hos gravida.
     Resultaten i dessa studier, kombinerat med den starka finansiella utveckling vi haft samtidigt som vi byggt basen för framtida tillväxt och signerat viktiga distributionsavtal, visar styrkan i vår affärsmodell, hos våra medarbetare och våra produkter och gör att jag ser fortsatt ljust på framtiden.

Axel Sjöblad, vd BioGaia 

BioGaia årsredovisning 2016