Under BioGaias paraply finns nätverk med leverantörer, partners och forskare.

Flexibel affärsmodell med tre globala nätverk

Affärsmodellen nyckeln till fortsatt expansion

Tack vare en framgångsrik affärsmodell har BioGaia kunnat växa globalt med en liten, effektiv och snabbrörlig organisation. Affärsmodellen är därmed också en av framgångsfaktorerna för fortsatt expansion. BioGaias affärsmodell bygger på tre externa nätverk inom forskning, tillverkning och distribution.

Närverk forskare

Inom forskning finns samarbeten med drygt 50 forskningsinstitutioner och kliniker världen över (se karta nedan). Många av forskarna tillhör de främsta inom sina områden. En del samarbeten har pågått sedan BioGaia grundades, andra är nyare.

Nätverk produktion

Produkterna tillverkas och förpackas i sex olika anläggningar i Europa och USA. Långsiktiga och nära samarbeten med leverantörerna gör att produktion och logistik kontinuerligt förbättras. Leverantörerna – framför allt det helägda dotterbolaget TwoPac – är också viktiga samarbetspartners vid produktutveckling, både i framtagandet av nya produkter och för att vidareutveckla befintliga produkter.

Nätverk distribution

Distributionsnätverket består av omkring 60 partners med försäljning i ungefär 90 länder. De flesta av dessa företag har försäljningsrepresentanter som besöker läkare och annan sjukvårdspersonal. Genom att informera om publicerade resultat från kliniska prövningar skapar de intresse och förtroende hos läkarna som sedan rekommenderar produkterna till sina patienter, som i sin tur köper produkterna på apotek och liknande försäljningsställen.

BioGaia årsredovisning 2016