Klinisk studie publicerad

Tandköttsinflammation hos gravida minskar med probiotika för munhälsa

Ulrich Schlagenhauf, professor vid institutionen för parodontologi på universitetssjukhuset i Würzenburg i Tyskland.

Berätta kort om bakgrunden till studien.
Graviditet orsakar hormonförändringar som ökar risken för att utveckla inflammation i tandköttet, så kallad gingivit. Statistik visar att mellan 35 och 100 procent av alla gravida kvinnor har graviditetsgingivit. L. reuteri har visat goda resultat i ett stort antal kliniska studier och på flera olika indikationer men ännu inte testats på denna patientgrupp.

Vad visade resultaten?
Både inflammation och plack minskade markant bland de -gravida kvinnor som fått tillägg med L. reuteri och studien visar därmed att sugtabletter med L. reuteri kan vara ett värdefullt komplement för att hålla graviditetsgingivit under kontroll.

Vilka slutsatser kan du dra av studien?
Tandborstning, tandtråd och att besöka en tandläkare under graviditeten är viktigt för munhälsan och kan minska risken för komplikationer i samband med graviditeten. Vår studie visar att sugtabletter med L. reuteri kan vara ytterligare ett värdefullt verktyg vid graviditetsgingivit.

BioGaia årsredovisning 2016