Styrelseordförande

Lyckad succession bådar fortsatt gott för framtiden

Vi summerar ännu ett gynnsamt år där Axel Sjöblad och Peter Rothschild hittat sina nya roller som vd respektive koncernchef och där den väl etablerade affärsmodellen i kombination med starka studier och produkter borgar för fortsatt framgång.

BioGaia har lagt ännu ett framgångsrikt år bakom sig. Bolaget genomförde en smidig och lyckad vd-succession. Vår nye vd Axel Sjöblad har gjort en rivstart med stor energi och med prioriteringen att snabbt lära känna våra viktigaste partners och ge dem ett bra stöd i deras försäljningsansträngningar. Övergången till koncernchef inom BioGaia för vår framgångsrike grundare Peter Rothschild har fungerat väl och bolaget fortsätter att dra stor nytta av Peters gedigna kunnande på bland annat produkt- och forskningssidan inom bolagets kärnområden.
     BioGaia fortsätter att driva den affärsmodell som så framgångsrikt har etablerat bolaget och dess mycket goda renommé såväl inom finansvärlden som bland läkarkårer och forskningsgrupper runt om i världen.

En stark kassa

Huvudmålen inkluderar att ha en nära koppling mellan försäljnings- och vinsttillväxt med en stark rörelsemarginal, tillsammans med en generös utdelningsstrategi för aktieägarna. Det är noterbart att bolaget inte har några skulder och en stark kassa som inte bara medger goda utdelningar, utan också mer än väl tillgodoser behovet av investeringar i forskning och utveckling av våra nuvarande färdiga produkter likasom för framtida potentiella lösningar inom kärnområdet och nya områden av intresse.

Varumärket strategiskt viktigt

Affärsmodellen inkluderar också en strategi att huvudsakligen använda Lactobacillus reuteri i våra produkter. Flera jämförande studier visar att stammar av Lactobacillus reuteri är över­lägsna ett antal andra bakteriestammar som ofta inkluderas i andra probiotiska produkter.
     Utvecklingen och prioriteringen av varumärket BioGaia fortsätter och är en viktig del av strategin också för framtida produktlanseringar.
     Slutligen har BioGaia stor potential med sina existerande produkter för fortsatt geografisk expansion samt ökad kännedom och uppmärksamhet. Lägg därtill en spännande pipeline så har jag goda förhoppningar om ytterligare många framgångsrika år.

David Dangoor, styrelseordförande, BioGaia

BioGaia årsredovisning 2016