En snygg förpackning är inte allt. BioGaias användarvänliga produkter är anpassade efter målgruppens behov.

Produkter med bredd i smarta förpackningar

Världsledande med unika produkter

2016 var det tio år sedan BioGaia lanserade sitt eget varumärke. En hel del har hänt sedan dess. Då låg fokus på Protectis droppar för spädbarn med kolik. Nu arbetar BioGaia med både fler indikationer och fler produkter – för spädbarn, småbarn, barn och vuxna.

Strategin att satsa på konsumentfärdiga produkter som säljs under det egna varumärket har förstärkts ytterligare sedan lanseringen 2006 och målet är att kontinuerligt öka andelen produkter som säljs under BioGaia-varumärket. Idag finns ett växande intresse för probiotika över hela världen och nya produkter lanseras konstant. Marknaden blir alltmer konkurrensutsatt och fragmenterad och hyllorna på både apotek och livsmedelsbutiker dignar av probiotika i olika former.
     Detta ställer nya krav på BioGaias varumärke och sättet det kommuniceras på. Under 2016 togs därför en helt ny varumärkesplattform fram med syfte att förstärka varumärket BioGaia och göra det till det enda varumärket. Produktnamnen Protectis, Prodentis och Gastrus är inte längre varumärken utan enbart produktnamn. Man skapade även en ny grafisk design som förtydligar produktfördelarna och lyfter fram BioGaias rena, enkla och lekfulla formspråk.
     Den nya förpackningsdesignen implementeras nu av partners runt om i världen. Målet är att alla partners med BioGaia-varumärket ska ha det nya utseendet på sina förpackningar i slutet av 2018.

Produkter i 90 länder

I dag säljs BioGaias produkter i ungefär 90 länder. Barnhälsa står för drygt 80 procent av den totala försäljningen och Vuxenhälsa för totalt 15 procent. Övriga intäkter står för fem procent.
     BioGaia Protectis droppar är fortfarande den största produkten med försäljning i ungefär 70 länder. Andra viktiga produkter inom Barnhälsa är Protectis droppar med D-vitamin, vätskeersättning och mag­hälsotabletter. De vanligaste användningsområdena för barn och spädbarn är kolik, uppstötningar, förstoppning och diarré. Inom Vuxenhälsa är maghälso­tabletter och sugtabletter för munhälsa de viktigaste produkterna. Indikationerna här är framför allt allmän maghälsa, förstoppning samt, inom munhälsa, blödande tandkött, tandlossning och svamp.

Easy Dropper – ny, unik förpackning

2016 lanserades Easy Dropper, BioGaia Protectis droppar i en ny användarvänlig förpackning. Tuben ger en mer exakt dosering samtidigt som den har samma långa och stabila hållbarhet i rumstemperatur som glasflaskan. Flera länder, såsom Finland, Italien och Frankrike, har redan introducerat Easy Dropper och återkopplingen från marknaderna är mycket positiv. Under 2017 planeras ytterligare lanseringar.

BioGaia årsredovisning 2016