Metaanalys publicerad

Patienter med tandlossnings­sjukdom hjälpta av Prodentis

Olivier Huck vid Institutionen för parodontologi på fakulteten för tandvård vid universitetet i Strasbourg i Frankrike.

En systematisk genomgång av probiotika som tillägg vid behandling av tandlossningssjukdom har bekräftat effekten av Lactobacillus reuteri Prodentis. Prodentis visade sig vara den enda probiotikan som var effektiv för patienter med kronisk tandlossningssjukdom.
     Metaanalysen var den första för probiotika vid behandling av tandlossning. Endast fyra studier, alla med L. reuteri Prodentis, uppfyllde inklusionskriterierna för den systematiska genomgången. Eftersom inga andra probiotiska produkter kvalificerade sig kunde man konstatera att L. reuteri Prodentis var den enda effektiva probiotikan.
     Studierna visar att Prodentis förbättrar minskningen av fickdjup på måttliga och djupa tandköttsfickor när den används i kombination med standardbehandling av kronisk tandlossningssjukdom. Enligt författarna motsvarar resultaten dessutom de som noterats med andra typer av tilläggsbehandlingar vid tandlossningssjukdom, såsom systemisk antibiotika.

BioGaia årsredovisning 2016