Detta är BioGaia

Ny organisation rustad för tillväxt

BioGaia har växt kontinuerligt under de senaste åren och planen är att fortsätta växa. Under 2016 sjösattes en ny organisation för att möta både dagens utmaningar och framtidens möjligheter.

HR-avdelningens viktigaste arbete är att anpassa verksamheten till de framtida behoven och samtidigt se till att BioGaia förblir en attraktiv arbetsgivare. Arbetet riktar sig både mot att attrahera nya talanger och att behålla rätt kompetenser.
     – Just nu jobbar vi med att skapa en grund för att kunna växa ytterligare med dagens organisation som plattform. Som en del av vårt hållbarhetsarbete anpassar vi också våra prioriteringar efter de legala krav som finns inom till exempel jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö, säger Helen Olsson, Vice President Human Resources på BioGaia. 

Antal anställda

109 anställda varav 40 i Stockholm, 31 i Lund, 28 i Eslöv, nio i Japan, en i USA.

Medelanställningstiden

7 år (BioGaia AB).

Medelåldern

45 år (BioGaia AB).

Dotterbolag

TwoPac (TwoPac AB, Two Pac Lab, Two Pac Machine), BioGaia Japan, CapAble, BioGaia Biologics Inc.gsställen.

BioGaia årsredovisning 2016