Om årsredovisningen

Årsredovisningen distribueras i år enbart till de som har beställt den.
Tryckta exemplar kan beställas från BioGaias huvudkontor,
08-555 293 00, eller via info@biogaia.se.

BioGaia årsredovisning 2016