Hållbarhet

Megatrenderna som formar vår framtid

Demografiska och sociala förändringar

Nittionio procent av ökningen av jordens befolkning under de kommande fyra åren kommer att ske i regioner som klassas som mindre utvecklade såsom Afrika, Asien (exklusive Japan), Latinamerika och Karibien. Födelsetalen varierar mellan Europas låga 1,6 barn per kvinna till 4,6 i Afrika.
     Över hela världen ses en ökande hälsomedvetenhet och -branscher som ekologisk mat och kosttillskott förväntas fortsätta växa kraftigt. Konsumenter söker också i allt högre grad information, på internet och i andra kanaler, om förebyggande hälsovård.

Förskjutning av köpkraften

Fokus för global tillväxt har förändrats. Kina passerade till exempel USA som världens största ekonomi räknat i så kallad köpkraftsparitet (PPP) redan 2014. Flera andra av de så kallade E7-länderna, som förutom Kina består av Indien, Brasilien, Ryssland, Mexiko, Indonesien och Turkiet, kommer också att klättra i värdekedjan.
     I E7-länderna utexamineras idag tre gånger så många akade-miker som i G7. Efter hand kommer allt fler av de stora multinationella företagen att ledas av personer från tillväxtmarknader, vilket bland annat kommer att påverka företagskulturen.

Klimatförändringar och resursbrist

Den ekonomiska utvecklingen innebär att vi förbrukar mer resurser än vad vår planet kan hantera. Konsekvenserna är bland annat klimatförändringar och resursbrist.
     Mellan 2030 och 2050 förväntas klimatförändringarna orsaka ytterligare omkring 250 000 dödsfall per år på grund av undernäring, malaria, diarré och värmeslag.
     Beslutsfattare kommer sannolikt att fortsätta drivas av kortsiktiga mål. Företagen kommer därför att spela en ledande roll i hanteringen av hållbarhetsutmaningarna. Samtidigt måste organisationerna bli mer flexibla för att kunna hantera de förändringar som en oförutsägbar klimat- och miljöpolitik medför.
     Intressenter kommer i allt högre grad att bedöma företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Konsumenter vill till exempel veta var produkterna kommer från och om de producerats på ett etiskt och hållbart sätt. Att bygga upp och upprätthålla förtroendet hos olika intressentgrupper kommer att vara avgörande för ett företags framgång.

Tekniska genombrott

Teknisk innovation är navet i de förändringar som sker i många sektorer. Framför allt i utvecklingsländer leder den nya tekniken till stora förändringar. Internet, mobiltelefoner, dataanalys och molntjänster gör det möjligt för företag att komma närmare kunden och ta en mer ”rådgivande” roll.
     Inom hälsosektorn finns redan idag ett stort utbud av digitala verktyg för selektering, utveckling och test av nya produkter. En annan trend är ”big data” som exempelvis kan användas för att samla in och samköra hälsouppgifter från olika register för att förstå sjukdomar bättre, utveckla nya metoder och effektivare allokera resurser i rätt tid till rätt patient.
     Appar och ”wearables” gör att patienter kan hålla koll på sin hälsa var de än befinner sig vilket bland annat frigör sjukhussängar. På samma sätt kan även vårdpersonal vara tillgängliga oavsett var de befinner sig.

BioGaia årsredovisning 2016