Intervju med koncernchef

Långsiktigt fokus

Peter Rothschild, BioGaias grundare och vd under 19 år, är sedan mars 2016 bolagets koncernchef. Här berättar han om sin nya roll.

Vad har du gjort under de här 12 månaderna?
För det första är min arbetstid nu nere på en fulltid, för det är ju en helt annan sak att inte ha det operativa ansvaret. Genom vår lyckade rekrytering av Axel Sjöblad, som nu är vd, har jag istället kunnat fokusera på vissa projekt och de långsiktiga forsknings- och utvecklingsfrågorna. För det andra är jag också ansvarig för intressebolaget MetaboGen och BioGaias produktionsbolag TwoPac. Dessutom är jag väldigt engagerad i BioGaias centrala hållbarhetsinitiativ som handlar om att bidra till minskad antibiotikaresistens.

Hur ser du på MetaboGen och TwoPac?
BioGaia äger 36 procent av MetaboGen och jag är ordförande där. Det är ett väldigt intressant bolag som är verksamt inom mikrobiomområdet, det vill säga där man analyserar hela bakteriefloran hos friska människor och jämför den med den som sjuka människor uppvisar. Tanken är sedan att man ska kunna rätta till bakteriefloran för att bota eller förbygga sjukdomstillstånd. Man skulle kunna säga att detta är nästa generations probiotika och vi vill vara med och lära och förstå vad som händer inom detta oerhört heta forskningsområde.
     TwoPac är ett helägt dotterbolag till BioGaia och tillverkar en stor del av BioGaias volymprodukt, droppar, nu också i en ny förpackning kallad Easy Dropper och som har blivit en succé på marknaden. TwoPac har GMP-status, det vill säga är godkänt för läkemedelstillverkning, och en toppmodern anläggning. Här utvecklar vi också nya unika och användarvänliga förpackningar. Peter Persson, som är vd där, och hans team gör ett fantastiskt fint jobb och jag ser TwoPac som en strategisk tillgång som starkt bidrar till BioGaias framgångar. Dessutom samlar vi nu all laboratorieverksamhet till TwoPac:s fina lokaler i Eslöv.

Berätta mer om ert initiativ inom antibiotikaresistens.
Jan Annwall och jag grundade BioGaia för 27 år sedan för att vi ville ersätta antibiotika i djurfoder så den här frågan har varit central för oss under lång tid. Nu arbetar vi väldigt aktivt med politiker och andra beslutsfattare för att öka insatserna när det gäller att förebygga infektioner som annars hade krävt antibiotika och därför skulle öka risken för antibiotikaresistens.

Men vad gör ni mer konkret?
Vi deltar i debatten med artiklar, medverkan i tv-program och poddar och vi talar med både landstings- och riksdagspolitiker. Vi har faktiskt blivit inbjudna att hålla ett seminarium i riksdagen. Samtidigt arbetar vi med att ta fram produkter som vi anser kan hjälpa till att stärka immunförsvaret och därigenom kunna förebygga infektioner som annars skulle kräva antibiotika.

Vad gör du när det gäller BioGaias långsiktiga forskning och utveckling?
Det är ju oerhört väsentligt att vi planerar långt i förtid eftersom det tar ett antal år att utveckla nya produkter. Här försöker jag hjälpa till med prioriteringarna och i arbetet med att hitta ersättare till våra existerande produkter. Det är ett arbete som kräver både erfarenhet och stor kreativitet och jag tycker att vi håller trycket uppe och har möjlighet att ta oss in på nya områden samtidigt som vi kan försvara våra existerande positioner. Jag försöker också stötta BioGaias affärsutveckling som ligger utanför kärnområdet och här har vi lite spännande projekt på gång.

Kan du berätta mer om dessa?
Nej, inte ännu.

Till slut, hur känns det att inte vara vd längre?
Det känns faktiskt bra eftersom vi har hittat en så bra efterträdare. Jag kan vara lugn att företaget drivs på bästa sätt samtidigt som jag kan arbeta med ett mer långsiktigt perspektiv. Men, det är klart att det är väldigt annorlunda än när jag var mitt uppe i allting. En stor fördel att jag får lite mer tid till att ägna mig åt min nya sport, ridning.

BioGaia årsredovisning 2016