Marknad och försäljning

Japan

Partners: Dotterbolaget BioGaia Japan, ADI.G Asano, Nippon Kabaya Ohayo Holdings Inc., Erina
Invånare: 127 miljoner
Födslar per år: 1 miljon
Mognadsgrad: Probiotika i mejeriprodukter är mycket välkänt, som kosttillskott är det ännu relativt okänt.
Produkter: BioGaia Protectis, BioGaia Prodentis, -BioGaia Gastrus

Japan har Asiens största probiotikamarknad. Yoghurt och andra mejeriprodukter med probiotika omsätter omkring 6,5 miljarder kronor per år, medan marknaden för probiotika som kosttillskott fortfarande är i sin linda. BioGaia är en av få aktörer här och drar nytta av att ha vetenskapligt dokumenterade produkter.
     Bland probiotiska kosttillskott för munhälsa är BioGaia Prodentis marknadsledande. Marknaden för implantat är mycket stor och då många patienter får problem, till exempel peri-implantit, har man nyligen börjat marknadsföra Prodentis för denna indikation. Graviditetsgingivit är en annan ny och intressant indikation.
     Inom Barnhälsa har BioGaia Japan tagit ett nytt grepp och bygger nu kolikmarknaden i Japan genom att uppmärksamma de katastrofala konsekvenser som då och då blir följden när föräldrar skakar sina skrikande barn. Denna kunskap ska nu föras ut till barnläkare och gynekologer tillsammans med ”lösningen”, BioGaias droppar. Man samarbetar här med två framstående opinionsledare inom pediatrik.

BioGaia årsredovisning 2016