Klinisk studie publicerad

BioGaias probiotika effektiv vid magsmärta hos barn

Zvi Weizman, professor vid den pediatriska gastroenterologi- och näringsenheten vid Ben-Gurions universitet i Beer-Sheva i Israel.

Berätta kort om bakgrunden till studien.
Magont är vanligt bland barn och påverkar ofta det dagliga livet genom till exempel oro och frånvaro från skolan. Som pediatrisk gastroenterolog möter jag ofta dessa barn och eftersom det inte funnits någon effektiv behandling ville jag och mina forskningskollegor testa en väldokumenterad probiotika.

Vad visade resultaten?
Studien bekräftar tidigare resultat med L. reuteri Protectis. Antalet smärtepisoder nästan halverades bland barnen som fått Protectis. Också intensiteten i smärtan minskade markant i gruppen som fått probiotika jämfört med placebo och denna effekt kvarstod även under uppföljningsperioden.

Vilka slutsatser kan du dra av studien?
Enligt resultaten kan läkare som står inför det vanliga och utmanande problemet funktionell buksmärta hos barn föreslå L. reuteri Protectis som ett enkelt sätt att lindra smärta och minska antalet smärtepisoder. Protectis är pålitlig, effektiv och har inga biverkningar.

BioGaia årsredovisning 2016