Marknad och försäljning

Brasilien

Partners: Aché
Invånare: 200 miljoner
Födslar per år: 3 miljoner
Mognadsgrad: Probiotika är relativt välkänt som effektivt vid diarré, men okänt inom andra användningsområden.
Produkter: Colikids, ProVance

Brasilien är Latinamerikas största probiotikamarknad. Probiotika omsätter nästan 900 miljoner kronor och det finns cirka 30 olika produkter (kosttillskott och läkemedel), alla med huvudsakligt fokus på diarré. 2015 lanserades 11 nya produkter och marknaden växer tvåsiffrigt.
     Att använda probiotika vid andra magrelaterade problem, såsom spädbarnskolik, förstoppning och magsmärta, har hittills varit relativt okänt. Sedan lanseringen av BioGaias produkter för drygt två år sedan satsar Aché på att expandera marknaden med dessa ”nya” indikationer. Både Colikids och Provance är bland de tre mest förskrivna produkterna inom sina respektive användningsområden.
     På grund av den regulatoriska situationen i Brasilien har lanseringen av fler BioGaia-produkter fördröjts men planerna att expandera samarbetet är väl förankrade hos båda parter.

BioGaia årsredovisning 2016