BioGaias probiotikastam Lactobacillus reuteri Protectis är urpsrungligen isolerad från bröstmjölk hos en kvinna i Peru.

Bakterier med humant ursprung

Människan och bakterierna

Lactobacillus reuteri är en av de bakteriearter som har utvecklats tillsammans med människan genom evolutionen. Nu lyfter BioGaia den unika historien.

BioGaia har en ny pay-off “BioGaia – Probiotics grounded in evolution. Driven by science”. Vad är bakgrunden och har BioGaia verkligen fog för dessa påståenden?
     För ungefär fyra miljarder år sedan uppstod den första typen av liv på jorden – mikro­organismerna. Sedan dess har de här encelliga organismerna ”befolkat” vår jord. Förklaringen till hur de kunnat överleva så ofantligt länge – trots kraftigt skiftande förutsättningar som vulkanutbrott och istider – är deras fantastiska förmåga till anpassning. Mikroorganismer, varav bakterier är en typ, kan leva och föröka sig i allt från heta källor till glaciärer.
     Vi människor har ungefär 100 000 miljarder mikroorganismer, främst bakterier, i oss och på oss. Vi bär alltså på dubbelt så många mikroorganismer som mänskliga celler. De flesta bakterier finns i magtarmkanalen. Där har de viktiga funktioner som att utbilda vårt immunförsvar och att bryta ner maten vi äter.
     Faktum är att vi människor aldrig har eller kommer att kunna existera utan våra bakterier. Tarmfloran betraktas numera som ett organ och såväl mängden bakterier – de väger omkring två kilo – som mångfalden är viktig för att inte oönskade mikroorganismer ska ta över.

Reuteri anpassad till människan

Forskningen kring bakterier och deras betydelse för vår hälsa har formligen exploderat de senaste åren och nya teser och insikter publiceras i ett rasande tempo. En av de många forskargrupper som intresserat sig för bakteriearten Lactobacillus reuteri är Jens Walter och hans kollegor vid Alberta universitetet i Canada.
     De har i sin forskning kunnat visa att Lactobacillus reuteri är en bakterieart som sedan miljontals år utvecklats tillsammans med sin värd. Genom att kartlägga hur olika Lactobacillus reuteri-stammar anpassat sig har professor Walter kunnat definiera värdspecifika stammar för olika däggdjur såsom människa, gris, råtta och häst.
     Genom evolutionen har alltså vissa stammar av Lactobacillus reuteri anpassat sig till just de specifika förhållanden som finns i den mänskliga magtarm­kanalen. Hos några av oss finns den där än idag medan andra inte har tillräckligt höga halter utan får tillsätta den i form av kosttillskott med Lactobacillus reuteri, probiotikan som är ”Grounded in evolution”.

Forskningen är grunden

Många probiotiska bakterier man hittar på marknaden idag är isolerade från växter eller djur och riskerar därför att bara bli tillfälliga besökare i människans magtarmkanal. Forskning har visat att bakterier som hör hemma i människans magtarmkanal ”pratar rätt språk” och därmed har större möjlighet att utöva sin effekt. Lactobacillus reuteri är en av få probiotiska bakterier som har människans magtarmkanal som sin naturliga hemvist. Detta kan vara en förklaring till att Lactobacillus reuteri har visat positiv effekt i fler än 170 kliniska studier inom flera olika indikationsområden.
     Studierna, det vill säga resultaten av den forskning som bedrivs med Lactobacillus reuteri, är av central betydelse för BioGaia eftersom all marknadsföring bygger på dessa. Faktum är att forskningen är grunden i allt BioGaia gör och står för. Det är bolagets stolthet och i allra högsta grad avgörande för dess framtid. Kort sagt, det finns fog också för den andra delen av den nya pay-off:en ”Driven by science”.
     Varför har då Lactobacillus reuteri varit människan trogen under så oerhört lång tid? Svaret är det ömsesidiga beroendet. Bakterierna skulle inte stannat om de inte drog nytta av att vistas vår magtarm­kanal, men – framför allt – vi skulle inte behållit dem om vi inte behövde dem. Evolutionens lag.

BioGaia årsredovisning 2016